Thuế điện tử eTax – thuedientu.gdt.gov.vn

ĐĂNG NHẬP


Thông báo V/v triển khai dịch vụ Thuế điện tử (eTax services) cho HCM
TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO
Thông báo V/v chuyển đổi hệ thống iHTKK, NTĐT sang hệ thống mới đối với doanh nghiệp thuộc quản lý của Cơ quan thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ ngày 10/02/2020, Tổng cục Thuế chuyển đổi hệ thống Khai thuế điện tử – iHTKK (tại đường dẫn http://nhantokhai.gdt.gov.vn) và Nộp thuế điện tử – NTĐT (tại đường dẫn https://nopthue.gdt.gov.vn) đối với các doanh nghiệp thuộc quản lý của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh và các Chi cục Thuế trực thuộc sang hệ thống mới Dịch vụ thuế điện tử – eTax (tại đường dẫn https://thuedientu.gdt.gov.vn).

Từ ngày 10/02/2020, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sử dụng hệ thống eTax tại đường dẫn https://thuedientu.gdt.gov.vn để thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử.

NNT có thể tham khảo các tài liệu và thông tin như sau:

– Tài liệu hệ thống Dịch vụ thuế điện tử – eTax:
+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng: Tại đây
+ Những câu hỏi vướng mắc thường gặp: Tại đây

– Cập nhật Thông tin triển khai, hỗ trợ xử lý vướng mắc eTax vui lòng xem tại:
+ Website www.hcmtax.gov.vn/ và http://tphcm.gdt.gov.vn/wps/portal.
+ Facebook (https://www.facebook.com/CucThueHCM/): Kênh tuyên truyền, hỏi đáp.
+ Kênh youtube (https://m.youtube.com/channel/UCftb-K1I6ElszRNxbmpreqQ): Video tuyên truyền, hướng dẫn.
+ Đầu mối hỗ trợ của Cục thuế TP.HCM:
http://www.hcmtax.gov.vn/wp-content/uploads/2019/06/Dau_moi_ho_tro_eTax.pdf.Trân trọng thông báo./.