iTaxviewer mới nhất của Tổng cục Thuế năm 2020

iTaxViewer là ứng dụng đọc file XML mà cụ thể là đọc tờ khai thuế định dạng XML của Tổng cục Thuế. Các doanh nghiệp có thể dễ dàng đọc các tờ khai quyết toán thuế TNCN, báo cáo hóa đơn, báo cáo tài chính, tờ khai tháng, quý.

ItaxViewer mới nhất từ ngày 31/03/2020

  • Link tải về: iTaxViewer 1.6.3
  • Link tải về: iTaxViewer 1.6.1
  • Link tải về: iTaxViewer 1.5.9
  • Link tải về: iTaxViewer 1.5.8

Ngày 01/03/2019 Tổng cục Thuế có thông báo nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.5.4

Link tải về: iTaxViewer 1.5.4
Ngày 28/12/2018 Tổng cục Thuế có thông báo nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.5.2

Link tải về: iTaxViewer 1.5.2
Ngày 1/12/2018 Tổng cục Thuế có thông báo nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.5.1

Link tải về: iTaxViewer 1.5.1
Ngày 15/11/2018 Tổng cục Thuế có thông báo nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.5.0

  • Link tải về: iTaxViewer 1.5.0
  • Link tải về: iTaxViewer 1.4.9
  • Link tải mới nhất: iTaxViewer 1.4.7
  • Link tải: iTaxViewer 1.4.6

Hướng dẫn cài đặt phần mềm itaviewer

Bạn tải phần mềm iTaxViewer theo link bên trên. Sau đó tiến hành cài đặt phần mềm. Ở giao diện đầu tiên nhấn nút Next để bắt đầu.

Chọn Next

Chọn Next

Chọn Next

Chọn Install

Đến bước này bạn chờ trong giây lát để ứng dụng tự động cài đặt

Nhấn Finish để hoàn tất quá trình cài đặt ứng dụng iTaxViewer

CHÚC QUÝ DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN THÀNH CÔNG!