Bảo hiểm xã hội Thành phố Đà Nẵng

Bảo hiểm xã hội TP Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 43 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3896000

 • Phòng Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả:
 • Phòng Quản lý thu: 0236.3.871.841
 • Phòng Cấp Sổ, thẻ:
 • Phòng Chế độ BHXH:
 • Phòng Giám định BHYT 1:
 • Phòng Giám định BHYT 2:
 • Phòng Kế hoạch – Tài chính (Kế toán):

Số tài khoản Thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN:

Tên tài khoản: Bảo hiểm xã hội TP Đà Nẵng

 • Kho bạc Nhà nước TP Đà Nẵng: 3741.0.1056721.92008
 • Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng: 2000202917015
 • Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng: 56110009843016
 • Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng: 0041000202618
 • Ngân hàng TMCP Công thương – Chi nhánh Đà Nẵng: 917015000001
 • Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Nam Đà Nẵng: 307113388899

Lưu ý:

 1. Khi nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN trong Nội dung cần ghi rõ Mã đơn vị (Ví dụ: YN01234) – Tên đơn vị. Trường hợp đơn vị lập một chứng từ nộp tiền cho nhiều mã (như YN, IC, BW) thì phải ghi rõ số tiền nộp cho từng mã đơn vị.
 2. Thông tin nào đã cũ hoặc sai sót hoặc bổ sung thông tin vui lòng báo lại tại comment bên dưới. Xin cảm ơn!

Xem địa chỉ: BHXH Việt Nam