Bảo hiểm xã hội Ngũ Hành Sơn

Bảo hiểm xã hội Ngũ Hành Sơn

Địa chỉ: Trung tâm hành chính quận Ngũ Hành Sơn, phường Khuê Mỹ, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3.961.230 – 0236.3.219.852

 • Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả:
 • Bộ phận Quản lý thu:
 • Bộ phận Sổ, thẻ:
 • Bộ phận Chính sách:
 • Bộ phận Kế toán:

Số tài khoản Thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN:

Tên tài khoản: Bảo hiểm xã hội quận Ngũ Hành Sơn

 • Kho bạc Nhà nước quận Ngũ Hành Sơn: 3741.0.1057561.92008
 • Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Ngũ Hành Sơn: 2006202917055
 • Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sông Hàn Đà Nẵng: 56510009800028
 • Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Đà Nẵng: 0041000270137
 • Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ngũ Hành Sơn: 917025000003
 • Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh :

Lưu ý:

 1. Khi nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN trong Nội dung cần ghi rõ Mã đơn vị (Ví dụ: YN01234) – Tên đơn vị. Trường hợp đơn vị lập một chứng từ nộp tiền cho nhiều mã (như YN, IC, BW) thì phải ghi rõ số tiền nộp cho từng mã đơn vị.
 2. Thông tin nào đã cũ hoặc sai sót hoặc bổ sung thông tin vui lòng báo lại tại comment bên dưới. Xin cảm ơn!

Xem địa chỉ Quận – Huyện: BHXH Thành Phố Đà Nẵng