Bảo hiểm Xã hội huyện Đông Anh

Bảo hiểm Xã hội huyện Đông Anh

Bảo hiểm xã hội huyện Đông Anh

Địa chỉ Bảo hiểm xã hội Đông Anh: đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.38833039

 • Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả: 024.38833039
 • Bộ phận Quản lý thu:
 • Bộ phận Sổ, thẻ:
 • Bộ phận Chính sách:
 • Bộ phận Kế toán: 024.3.8836185

Số tài khoản BHXH Đông Anh, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN:

Tên tài khoản: Bảo hiểm xã hội huyện Đông Anh

 • Kho bạc Nhà nước huyện Đông Anh: 3741.0.1056706 
 • Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh Đông Anh: 3140.202.901.125
 • Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Đông Hà Nội: 21410.009.801.147 
 • Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Đông Anh: 0961.000.001.232 
 • Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Đông Anh: 901.110.000.000.055 
 • Ngân hàng TMCP Quân đội – chi nhánh Đông Anh:

Lưu ý:

 1. Khi nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN trong Nội dung cần ghi rõ Mã đơn vị (Ví dụ: YN01234) – Tên đơn vị. Trường hợp đơn vị lập một chứng từ nộp tiền cho nhiều mã (như YN, IC, BW) thì phải ghi rõ số tiền nộp cho từng mã đơn vị.
 2. Thông tin nào đã cũ hoặc sai sót hoặc bổ sung thông tin vui lòng báo lại tại comment bên dưới. Xin cảm ơn!

Xem địa chỉ Quận – Huyện: BHXH Thành Phố Hà Nội