Bảo hiểm Xã hội Hoàn Kiếm

Bảo hiểm Xã hội Hoàn Kiếm

Bảo hiểm xã hội quận Hoàn Kiếm

Địa chỉ: 9D Hàm Long, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: PGĐ 024.39440117

 • Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả:
 • Bộ phận Quản lý thu:
 • Bộ phận Sổ, thẻ:
 • Bộ phận Chính sách:
 • Bộ phận Kế toán: 024.39447218

Số tài khoản Thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN:

Tên tài khoản: Bảo hiểm xã hội quận Hoàn Kiếm

 • Kho bạc Nhà nước quận Hoàn Kiếm: 3741.9052110.92008
 • Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – chi nhánh Thăng Long: 1300 202 901 035
 • Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Sở giao dịch III: 16 010 009 801 066
 • Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Hoàn Kiếm: 0301 000 038 888
 • Ngân hàng TMCP Công thương – chi nhánh Hoàn Kiếm: 901 055 000 007
 • Ngân hàng TMCP Quân đội – chi nhánh Hoàn Kiếm: 0571 103 835 008

Lưu ý:

 1. Khi nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN trong Nội dung cần ghi rõ Mã đơn vị (Ví dụ: YN01234) – Tên đơn vị. Trường hợp đơn vị lập một chứng từ nộp tiền cho nhiều mã (như YN, IC, BW) thì phải ghi rõ số tiền nộp cho từng mã đơn vị.
 2. Thông tin nào đã cũ hoặc sai sót hoặc bổ sung thông tin vui lòng báo lại tại comment bên dưới. Xin cảm ơn!

Xem địa chỉ Quận – Huyện: BHXH Thành Phố Hà Nội