Bảo hiểm Xã hội Chương Mỹ

Bảo hiểm Xã hội Chương Mỹ

Bảo hiểm xã hội huyện Chương Mỹ

Địa chỉ:  118 Bình Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Điện thoại: PGĐ 024.33716963

 • Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả:
 • Bộ phận Quản lý thu:
 • Bộ phận Sổ, thẻ:
 • Bộ phận Chính sách:
 • Bộ phận Kế toán: 024.33867695

Số tài khoản Thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN:

Tên tài khoản: Bảo hiểm xã hội huyện Chương Mỹ

 • Kho bạc Nhà nước huyện Chương Mỹ: 3741 – Mã QHNS: 9041230
 • Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh Chương Mỹ: 2206 202 901 245
 • Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh : 
 • Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh :
 • Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh :
 • Ngân hàng TMCP Quân đội – chi nhánh :

Lưu ý:

 1. Khi nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN trong Nội dung cần ghi rõ Mã đơn vị (Ví dụ: YN01234) – Tên đơn vị. Trường hợp đơn vị lập một chứng từ nộp tiền cho nhiều mã (như YN, IC, BW) thì phải ghi rõ số tiền nộp cho từng mã đơn vị.
 2. Thông tin nào đã cũ hoặc sai sót hoặc bổ sung thông tin vui lòng báo lại tại comment bên dưới. Xin cảm ơn!

Xem địa chỉ Quận – Huyện: BHXH Thành Phố Hà Nội