Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Tra cứu thông tin doanh nghiệp từ cổng thông quốc gia, bạn có thể tra cứu thông tin doanh nghiệp theo mã số thuế, tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài, Tên người đại diện theo pháp luật, Tên doanh nghiệp viết tắt, Địa chỉ trụ sở chính.