Sở Kế Hoạch Đầu Tư TPHCM

Thông tin liên hệ Sở kế hoạch đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

  • Địa chỉ: 32 Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Số điện thoại:(08).38.293.179 – (08).38.227.495 – (08).38.293.174 Fax: (84.8) 38295008 – 38290817

Giới thiệu

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh tiền thân là Ủy Ban Kế Hoạch Thành Phố Hồ Chí Minh được thành lập từ ngày 15/11/1975. Quá trình hình thành và phát triển của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố gồm 02 giai đoạn chính : giai đoạn Ủy Ban Kế Hoạch thành Phố Hồ Chí Minh (1975-1996) và giai đoạn Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố (1996 đến nay).