Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hà Nội

Thông tin liên hệ Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội

  • Địa chỉ: 16 Cát Linh – Quận Đống Đa – Thành phố Hà Nội
  • Số điện thoại: 84.24.38256637 Fax: 84.24.38251733

Bản đồ

Giới Thiệu:

Ngày 8 tháng 10 năm 1955, Hội đồng Chính phủ họp quyết định thành lập Ủy ban Kế hoạch Quốc gia được xác định là ngày thành lập Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ngược trở lại lịch sử, ngay từ khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mới được thành lập, ngày 31 tháng 12 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra Sắc lệnh số 78-SL thành lập Ủy ban Nghiên cứu kế hoạch kiến thiết nhằm nghiên cứu, soạn thảo và trình Chính phủ một kế hoạch kiến thiết quốc gia về các ngành kinh tế, tài chính, xã hội và văn hóa. ủy ban gồm các ủy viên là tất cả các Bộ trưởng, Thứ trưởng, có các Tiểu ban chuyên môn, được đặt dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Chính phủ. Vì vậy, trong buổi lễ ngành Kế hoạch và Đầu tư đón nhận Huân chương Sao Vàng được tổ chức tại Hội trường Ba Đình lịch sử ngày 4 tháng 11 năm 2000, Thủ tướng Phan Văn Khải đã khẳng định lấy ngày 31 tháng 12 năm 1945 là ngày truyền thống của ngành Kế hoạch và Đầu tư. Kể từ đây ngành Kế hoạch và Đầu tư coi ngày 31 tháng 12 hằng năm là ngày Lễ chính thức của mình.

Quá trình xây dựng và trưởng thành của ngành Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội gắn liền với sự phát triển của ngành kế hoạch cả nước và sự phát triển toàn diện của Thủ đô. Dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngành Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội đã có những chuyển biến mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào những thành tựu phát triển của Thủ đô và đất nước.

Cùng với sự ra đời của Ủy ban Kế hoạch Quốc gia (cơ quan tiền thân của Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư) thì Ban Kế hoạch Thành phố Hà Nội cũng được thành lập ngày 8 tháng 10 năm 1955, đầu năm 1958 đổi tên thành Ủy ban Kế hoạch Thành phố Hà Nội.

Ngày 23 tháng 8 năm 1996, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2743/QĐ-UB thành lập Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội trên cơ sở tổ chức và sắp xếp lại Ủy ban Kế hoạch cũ và nhiệm vụ đầu tư, hợp tác viện trợ kinh tế của Sở Kinh tế Đối ngoại chuyển sang.

Ngày 18 tháng 01 năm 2005, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 05/2005/QĐ-UB quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 ngày 29/5/2008 của Quốc Hội về điều chỉnh địa giới hành chính của Thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan, Thủ đô Hà Nội được mở rộng trên cơ sở hợp nhất Thành phố Hà Nội, tỉnh Hà Tây, huyện Mê Linh (tỉnh Vĩnh Phúc) và 4 xã Đông Xuân, Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung (tỉnh Hòa Bình). Từ ngày 01 tháng 8 năm 2008, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội được thành lập trên cơ sở hợp nhất Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tây và Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội (cũ) tại Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 02/8/2008 của UBND Thành phố Hà Nội; Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội được UBND Thành phố Hà Nội quy định tại Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND ngày 17/10/2008.

Ngay từ ngày đầu thành lập, các thế hệ cán bộ ngành kế hoạch luôn quán triệt sâu sắc nhiệm vụ chính trị được giao, phấn đấu đáp ứng các yêu cầu của lãnh đạo Thành phố trong công tác tham mưu tổng hợp về xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; đề xuất nhiều cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực phát triển Thủ đô nghìn năm văn hiến. Những mốc son của ngành Kế hoạch và Đầu tư Thủ đô gắn liền với những giai đoạn xây dựng và phát triển của Thành phố Hà Nội anh hùng.