Chuyên mục: Tổng Cục Thuế

Chính sách về Cookie

Chính sách về Cookie Tongcucthue.info (gọi chung là “tongcucthue” hoặc “chúng tôi”) hiểu rằng quyền riêng tư của bạn rất quan trọng và cam kết minh bạch về công nghệ sử dụng. Chính sách về Cookie này giải thích cách thức và lý do tại sao cookie, web beacon, pixel, clear gifs và các công…

Sửa lỗi “404. Đã xảy ra lỗi.” khi tải ESigner.Chrome.TCT

Add-on ESigner.Chrome.TCT đã bị lỗi không tìm thấy (404) trong thời điểm này, theo như phản ảnh của nhiều người sau khi cài Java Thuedientu xong đến bước cài Add-on ESigner.Chrome.TCT trong Chrome extension thì phát sinh lỗi “404. Đã xảy ra lỗi. Không tìm thấy URL được yêu cầu trên máy chủ này. Đó…